menu

"Behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wil worden".

KIWANIS is een wereldwijde organisatie waar vrouwen en mannen in clubverband kinderen dienen en leiderschap bij jongeren stimuleren.

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in België en in de wereld. 
De clubs van Kiwanis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International. Het hoofdkantoor van Kiwanis International is gevestigd in Amerika, in de stad Indianapolis. De regionale werking op het Europese continent wordt gecoördineerd vanuit het Regional Service Center in Gent.

Kiwanisclubs kunnen gemengd zijn of alleen bestaan uit mannen of uit vrouwen. De leden van de clubs zijn in principe afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De clubs streven het liefst naar leden uit verschillende beroepsgroepen.

Kiwanis Waregem werd gesticht op 12 februari 1976 door Frank De Clerq, Jozef Fraeye en Carlos Ghistelinck. In 2007 opende Kiwanis Waregem het Kiwanis Huis. Het Kiwanishuis is een uniek woonproject en is bestemd voor het zelfstandig wonen van personen met een mentale handicap. Naast het Kiwanis Huis worden nog verschillende sociale projecten ondersteund. 

Het belangrijkste fundraising project is Kiwanis Koerse dat jaarlijks op het Hippodroom van Waregem wordt georganiseerd.