menu
slider

Het Kiwanis Huis

Op dinsdag 24 april '07 werd het Kiwanis Huis officieel geopend bijgewoond door een driehonderdtal aanwezigen.  De opening gebeurde in aanwezigheid van de heer Paul Breyne, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de heer burgemeester Kurt Vanryckeghem, schepenen en gemeenteraadsleden van stad Waregem, alsook in aanwezigheid van diverse sociale organisaties welke betrokken zijn bij dit uniek project. 

De opening werd tevens bijgewoond door de heer Vincent Salembier, gouverneur Kiwanis België-Luxemburg en de heer Jean-Pierre Vanacker, luitenant-gouverneur Zuid-West-Vlaanderen.

Hoe het allemaal begon…

Een aantal bewoners van Dominiek Savio in Gits en hun directe omgeving, drukten in het verleden reeds meermaal hun wens en verlangen uit om terug in de omgeving van Waregem, hun 'geboortestreek',  te komen wonen. Onder impuls van wijlen Kiwanis–lid Jozef Fraeye werd in 2002 gestart met een onderzoek van de verschillende mogelijkheden.  Stilaan kon het bestuur van Kiwanis Club Waregem overtuigd worden van de waarde van een dergelijk uniek project. 

We waren echter niet in staat om zowel de grond als het gebouw te bekostigen en slaagden erin om het stadsbestuur in dit proces te betrekken. Door de aankoop van de oude gebouwen van Electrabel en de inplanting van het vredegerecht op deze site werd door de stad Waregem een schitterend perceel bouwgrond ter beschikking gesteld via een recht van opstal. Het perceel is centraal gelegen in een rustige doodlopende straat in het centrum van de stad en geeft onmiddellijk aansluiting bij alle openbare gebouwen – uitgangsleven  en winkelstraten. In februari 2005 werd gestart met de eerste steenlegging.

Wat het betekent…

Het Kiwanishuis is een uniek woonproject en is bestemd voor het zelfstandig wonen van personen met een mentale handicap. Uitgangspunt of doelstelling was in de stad Waregem de mogelijkheid tot wonen te creëren voor mensen met een handicap, op een hedendaagse, inclusieve manier. Hiertoe werd gekozen voor een duurzaam aangepaste woning, waar een kleine gemeenschap van 5 mensen hun eigen levensproject kunnen uitbouwen. Het concept van de woning moest enerzijds toelaten dat de bewoners zelfstandig kunnen leven, zoals ze dat zelf wensen, en anderzijds de bewoners de kans geven elkaar te ondersteunen, teneinde de individuele zelfstandigheid mogelijk te maken. Het Huis bestaat dan ook uit vijf individuele studio's, voorzien van aangepaste nutsvoorzieningen – sanitair en kookgedeelte, alsook uit een gezamenlijke living, met centrale gezamenlijke keuken en een vrij ruime hall.  Het Huis is volledig aangepast aan de noden van mindervaliden, met ondermeer aangepaste deuren, drempels en veiligheidsvoorzieningen. 

Het project is eveneens voorzien dat op termijn nog een verdieping kan worden bijgebouwd.

Voor Kiwanis Club Waregem betekent dit project een belangrijke investering, welke een engagement op lange termijn voor onze Club betekent.  Daartegenover staat een unieke realisatie met een blijvend en langdurig karakter.

Hoe het verder moet...

Voor de verdere dagelijkse werking van het project wordt samengewerkt met talrijke actoren zoals het OCMW, het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) en de organisaties voor mindervaliden vzw Ten Anker uit Waregem en vzw Dominiek Savio uit Gits. De keuze, screening en begeleiding van de mogelijke bewoners gebeurt door een stuurgroep waarin bovenstaande organisaties vertegenwoordigd zijn.
Het project werd gerealiseerd
mede dank zij subsidies verstrekt door de Provincie West-vlaanderen.