menu
slider

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Op vele manieren proberen deze clubs met vrijwilligers bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

  • Kiwanis streeft ernaar uitmuntende service en leiderschap te leveren in gemeenschappen in de hele wereld.
  • Kiwanis en de service-leiderschapsprogramma’s van Kiwanis kunnen bogen op meer dan 600.000 leden – mannen, vrouwen en jongeren – in meer dan 16.000 clubs in ruim 80 landen en geografische gebieden.
  • Tijdens de eerste wereldwijde Kiwanis-campagne voor kinderen werkten de leden samen met UNICEF aan het uitbannen van ziekten ten gevolge van jodiumgebrek (IDD), de belangrijkste vermijdbare oorzaak van verstandelijke handicaps. Hierbij werd meer dan 100 miljoen dollar ingezameld. Dit wordt beschouwd als een van de succesvolste initiatieven op het gebied van gezondheidszorg ter wereld, en het geld wordt op dit moment nuttig besteed in meer dan 103 landen. Het aantal huishoudens dat jodiumhoudend zout gebruikt, is van ongeveer 20% in 1990 omhooggeschoten naar meer dan 70%, waardoor het gemiddelde IQ in de ontwikkelingslanden en in de hele wereld aanmerkelijk is gestegen.
  • Momenteel zijn Kiwanis en UNICEF opnieuw partners in het Eliminate-project: Kiwanis elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen. Kiwanis en UNICEF proberen de armste, minstbedeelde vrouwen en kinderen in de wereld te bereiken om tetanus bij moeders en pasgeborenen in het jaar 2015 te hebben uitgebannen.

De zes doelstellingen van Kiwanis

De zes permanente doelstellingen van Kiwanis International werden goedgekeurd door afgevaardigden van de Kiwanis-club tijdens de Internationale Conventie van 1924 in Denver, Colorado. Ze zijn al tientallen jaren onveranderd gebleven.

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  • In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  • Positief werken aan kansen die op je af komen.
  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  • Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.