menu
slider

Kiwanis Pop wordt nieuwe beste vriend van zieke kindjes

Op woensdag 15 april 2015 overhandigde Kiwanis Waregem 1000 poppen aan het OLV Lourdesziekenhuis in Waregem. De katoenen poppen bieden de kinderen steun en troost tijdens hun ziekenhuis verblijf. Daarnaast kunnen de pediater en/of de verpleegkundigen aan de kinderen uitleggen welke ingreep of behandeling de kinderen zullen ondergaan, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus.

De Kiwanis serviceclub heeft het project ‘Kiwanis pop’ opgezet op basis van een bezoek aan Zuid-Australië. Het project heeft verder vorm gekregen binnen Kiwanis BeLux waar verschillende ziekenhuizen nu met de pop werken. De pop is een 30 cm grote, gestileerde, katoenen pop. “Kinderen die in een ziekenhuis verblijven zijn vaak angstig voor wat hen te wachten staat en hebben gewoonweg behoefte aan een knuffelpop of een speelpop die hun ziekenhuisverblijf wat kan opvrolijken.” legt Jan De Dobbeleer, verantwoordelijke voor het project binnen Kiwanis BeLux, uit. “De kinderen kunnen de pop zelf aankleden en kleuren. Maar de pop dient ook om aan de kinderen uit te leggen wat er hen te wachten staat. Met de pop kan van alles gebeuren: hechten, opensnijden, prikken, inzwachtelen, in het gips leggen, opereren…Door het onbekende voor het patiëntje bekend en herkenbaar te maken wordt hierdoor getracht de ongerustheid en eventuele angst voor de operatie bij de kinderen te minimaliseren of zelfs helemaal weg te nemen.” vervolledigd De Dobbeleer.

Directeur Facilitaire diensten, Communicatie en Algemene zaken van O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem Patrick De Groote beaamt de therapeutische werking van de pop: ”Klinieken zijn vooral voor kinderen minder aangename verblijfplaatsen en kunnen soms veel spanningen veroorzaken. Het is essentieel dat ze op een hospitaal opname - al dan niet met een chirurgische ingreep - mentaal en emotioneel worden voorbereid. De Kiwanis Pop is een beproeft concept en onze ploeg is enorm enthousiast om de pop in praktijk te gaan gebruiken”

Lees meer over Kiwanis Pop

Lees het artikel op Het Nieuwsblad